سرویس پالی نوجوان

جزئیات

کمد

 • کد : D3809
 • پهنا :93 cm
 • عمق :56 cm
 • ارتفاع :190 cm

قاب آئینه ایستاده

 • کد : C5849
 • پهنا :57 cm
 • عمق :40 cm
 • ارتفاع :185 cm

کتیبه بالای تخت

 • کد : C5235
 • پهنا :90 cm
 • عمق :10 cm
 • ارتفاع :28 cm

تخت

 • کد : C5003
 • پهنا :105 cm
 • عمق :210 cm
 • ارتفاع :114 cm

دراور آئینه دار

 • کد : C5014
 • پهنا :104 cm
 • عمق :47 cm
 • ارتفاع :108 cm

میزتحریر

 • کد : C5013
 • پهنا :113 cm
 • عمق :60 cm
 • ارتفاع :103 cm

پاتختی

 • کد : C5017
 • پهنا :51.5 cm
 • عمق :48 cm
 • ارتفاع :66 cm

کتابخانه

 • کد : C5814
 • پهنا :60 cm
 • عمق :48 cm
 • ارتفاع :186 cm