سرویس کشتی نوجوان

جزئیات

تخت فایبر گلاس

 • کد : Z0302
 • پهنا :240 cm
 • عمق :105 cm
 • ارتفاع :182 cm

تخت ساده 90*190

 • کد : Z0304
 • پهنا :193 cm
 • عمق :94 cm
 • ارتفاع :86 cm

کمد دودرب

 • کد : Z0302
 • پهنا :80 cm
 • عمق :52 cm
 • ارتفاع :182 cm

کمد سه درب

 • کد : Z0302
 • پهنا :130 cm
 • عمق :59 cm
 • ارتفاع :204 cm

کتابخانه

 • کد : Z0302
 • پهنا :70 cm
 • عمق :33 cm
 • ارتفاع :182 cm

میز تحریر

 • کد : Z0302
 • پهنا :115 cm
 • عمق :55 cm
 • ارتفاع :160 cm

دراور

 • کد : Z0302
 • پهنا :65 cm
 • عمق :48 cm
 • ارتفاع :83 cm

پاتختی

 • کد : Z0302
 • پهنا :40 cm
 • عمق :42 cm
 • ارتفاع :43 cm

قاب آئینه سکان

 • کد : Z0302
 • پهنا :84 cm
 • عمق :3 cm
 • ارتفاع :84 cm

قاب آئینه ساده

 • کد : Z0302
 • پهنا :61 cm
 • عمق :4 cm
 • ارتفاع :94 cm

صندوقچه

 • کد : Z0302
 • پهنا :90 cm
 • عمق :40 cm
 • ارتفاع :60 cm